#<Attachment id: 000, content type:
Logo_Technische_documentatie

Technische documentatie

Technische_documentatie_REX_05
Technische documentatie_Hoofdfoto
ONS WERK

Technische producten moeten worden voorzien van documentatie met bijvoorbeeld uitleg over de eigenschappen van een product, de opbouw, werking, bediening, eventuele storingen of eisen voor onderhoud. Van instructiekaarten tot volledige technische handleidingen; wij regelen het. Dankzij onze affiniteit en ervaring met de bouw zijn wij in staat technische informatie op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze in kaart te brengen en weer te geven.

NORMERINGEN EN KEURINGSINSTANTIES

Bij het uitwerken van technische documentatie dient er veelal ook rekening te worden gehouden met diverse normeringen (NEN, CE), eisen van instanties en keurmerken. Dit nemen wij allemaal mee bij het uitwerken, zodat jouw documentatie volledig is en voldoet aan de regels. Ook begeleiden wij je bij het verkrijgen van keurmerken.

OVER TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Ons uitgangspunt is: houd het simpel en concreet. Hoe je een technisch product of machine bedient, vertalen wij naar korte, heldere instructies. Doordat de gebruiker of monteur een stappenplan kan volgen, weet hij wat hij doet en hoe hij veilig aan het werk kan. Dit werken we verder uit in onder andere:

  • Een beschrijving van het product of de machine
  • Technische documentatie met tekeningen van bouwproducten en een beschrijving van (mechanische) eigenschappen
  • Instructiekaarten voor het instellen en bedienen van het product of de machine
  • Handleidingen/manuals voor bediening, storingen, ombouwen, schoonmaken en/of onderhouden van technische producten of machines
  • Veiligheidsvoorschriften

CONTACT

Wil je meer weten over de mogelijkheden om met ons samen te werken op het gebied van technische documentatie? Neem dan contact met ons op.